Logo
Logo

Psykolog Helene Kristiansen

- terapi og personlig udvikling

Priser og praktisk

Terapi og coaching

Hvis du henvender dig som privatbetaler er prisen for:

  • Individuel konsultation, 60 min. 950 kr.
  • Konsultation, 90 min. (fx par, unge med forældre) 1400 kr.
  • ​Dobbeltkonsultation, 120 min 1800 kr.

Hvis din terapi er bevilliget af en anden aktør som fx forsikringsselskab, kommune mm. er prisen:

  • Individuel konsultation á 60 min. 1100 kr.

Når et forsikringsselskab, kommune eller arbejdsgiver bevilliger psykologbehandling medfører dette ekstra administrativt arbejde, hvorfor der opkræves et højere honorar. Jeg afregner gerne direkte med bevilliger, i så fald skal betalingsgaranti sendes til mig inden eller medbringes ved første konsultation.

Supervision

  • Individuel supervision pr. time 1100 kr.
  • Gruppesupervision pris efter aftale.

Kurser og foredrag

Pris efter aftale.

Konsultation

Pris efter aftale.

(Priser pr. 01.03.2023)

Vigtige praktiske oplysninger

En individuel konsultation hos mig varer 60 min. inkl. ny tidsbestilling og betaling.

Man kan også aftale en dobbeltkonsultation, hvor prisen svarer til prisen for 2 enkeltkonsultationer.

Ved parsamtaler og samtaler for unge med deltagelse af forældre anbefales der en 90 min konsultation eller en dobbeltkonsultation inkl. tidsbestilling og betaling.

Det er også muligt som en del af et samtaleforløb, at tilbyde korte støttende/rådgivende konsultationer via telefon eller mail efter aftale for et mindre honorar. Der kan også gives tilskud til dette fra Sygeforsikringen Danmark

Der afregnes efter hver konsultation, der kan betales kontant eller med MobilePay.

Hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark, kan du evt. få et tilskud pr. konsultation. Se taksterne her.​

Hvis du eller din arbejdsplads har en sundhedsforsikring, er der mulighed for, at denne dækker hele eller noget af prisen; kontakt forsikringsselskabet for at høre nærmere.

Afbudsregler

Hvis du bliver nødt til at melde afbud, så gør det venligst i god tid. Ved afbud gælder følgende vilkår:

  • Som privatbetaler skal afbud meddeles til mig senest kl. 12 dagen før konsultationen. Ved for sent afbud eller udeblivelse betales der et afbudsgebyr på 550 kr..
  • Med bevilling fra anden aktør skal afbud meddeles til mig senest kl. 12 dagen før konsultationen. Ved for sent afbud eller udeblivelse betales der et afbudsgebyr svarende til fuld betaling for konsultationen. Du skal i øvrigt være opmærksom på afbudsbetingelserne hos den anden aktør.

Ved akut sygdom kan du melde afbud direkte til mig på tlf eller sms uden at skulle betale gebyr. Bemærk at afbudsreglerne om betalig for øvrige afbud gælder uanset årsag til afbuddet, da jeg har reserveret tiden til dig og ikke kan nå at give den til en anden. Det beder jeg dig vise forståelse og respekt for.

Privatlivspolitik - sådan behandler jeg oplysninger

Dataansvarlig: Psykolog Helene Kristiansen, tlf. 51627133, mail psykologhelenekristiansen@outlook.dk.

Jeg skal skrive journal jf Psykologloven (Bekendtgørelse om autoriserede psykologer mv.). Det vil sige, at jeg skriver noter om fx dine sociale og helbredsmæssige forhold, som har betydning for min vurdering og behandling, samt de administrative funktioner forbundet hermed.

Jeg skal gemme din journal i 5 år efter sidste notat jf. Psykologloven. Din journal bliver slettet/destrueret efter disse 5 år. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

Jeg kan modtage oplysninger om dig fra fx læge, kommune eller forsikring, hvis du har givet dit samtykke til, at der må sendes oplysninger til mig.

Jeg har tavshedspligt jf. Psykologloven; Sundhedsloven; og De Etiske principper for Nordiske Psykologer, ligesom jeg har pligt til at beskytte dine personoplysninger og opbevare dem sikkert og fortroligt. Det er kun mig, der har adgang til din journal. Din journal og øvrige personoplysninger bliver opbevaret hhv. i et arkivskab med lås og i et sikret it-system. Jeg benytter mig af et sikkert it-system, der hedder Etera under CompuGroup Medical.

Jeg kan give oplysninger videre til fx læge, kommune, forsikring og pårørende, hvis du giver samtykke til det jf. Sundhedslovens § 41-48.

Hvis du deltager i gruppeforløbet Slip din stress og skab balance udveksler jeg relevante nødvendige personoplysninger med Pernille Nielsen fra DinKrop.nu i et tværfagligt samarbejde.

Jeg videregiver oplysninger til betalere, hvis din betaling betales helt eller delvist af andre end dig selv fx dit forsikringsselskab eller din kommune.

Jeg har pligt til at bryde min tavshed, hvis der er alvorlig risiko for, at du eller andre er i fare.

Jeg har pligt til at underrette kommunen, hvis jeg vurderer, at et barn/ung under 18 år er udsat.

Du har ret til at vide, hvilke oplysninger der står i din journal. Kontakt mig, hvis du vil have en kopi.

Man må ikke slette oplysninger i en journal jf. Psykologloven, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan der laves en tilføjelse. For oplysninger, der ikke er omfattet i journalen, har du ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger.

Hvis du er utilfreds med, hvordan jeg håndterer dine personoplysninger, vil jeg selvfølgelig gerne vide det, og om muligt ændre det, du er utilfreds med. Derudover kan du klage over min behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K, se yderligere på www.datatilsynet.dk. Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed, se www.stps.dk for deres kontaktoplysninger. Tilsyn med autoriserede psykologers faglige virke føres af Psykolognævnet, se www.psykolognaevnet.dk.

Terapi og personlig udvikling

Psykolog Helene Kristiansen

Magnesmindevej 8, 9800 Hjørring

Tlf. 51 62 71 33 - Mail psykologhelenekristiansen@outlook.dk

Medlem af Dansk Psykolog Forening - Autoriseret af Psykolognævnet

​CVR-nr. 32824021