Logo
Logo

Psykolog Helene Kristiansen

- terapi og personlig udvikling

Om mig

Jeg hedder Helene Kristiansen, er 40 år og bor i Hjørring med min mand og vores tvillinger på 14 år.

Jeg er autoriseret psykolog og har en bred erfaring med både individuel terapi, gruppeterapi, psykologisk undersøgelse, supervision, konsultation og foredrag.

Gennem hele min karriere har jeg arbejdet med den kognitiv adfærdsterapeutiske tilgang som mit fundament. Igennem de senere år er jeg blevet meget inspireret af og arbejder nu i høj grad med udgangspunkt i de dele af den ”3. bølge” indenfor kognitiv adfærdsterapi, der kaldes ACT (Acceptance and Commitment Therapy) og CFT (Compassion Fokused Therapy). ACT handler om at skabe tilfredshed, mening og engagement i livet, ligesom ACT handler om at møde sig selv og verden med venlighed og medfølelse. Det er ikke en "fix it" tilgang men en "lev det" tilgang. Jeg har selv haft stor glæde af at bruge ACT, for det har bragt mig tættere på et meningsfuldt og tilfredsstillende liv baseret på mine værdier, fremfor et liv domineret af begrænsende selvfortællinger, bekymringer, angst og tankemylder.

Jeg arbejder bl.a. med problemstillinger som depression, angst, stress, belastningsreaktioner, kriser, uhensigtsmæssige krav og forventninger til sig selv, lavt selvværd, skyld og skam, svære relationer, kronisk sygdom og smerte, uhensigtsmæssige vaner, afhængighed herunder overforbrug eller misbrug af alkohol og stoffer, personlighedsforstyrrelser, samt støtte til pårørende.

Jeg er medlem af Dansk Psykologforening og autoriseret af Psykolognævnet under Socialministeriet. Jeg arbejder som autoriseret psykolog ud fra Psykologloven og De Etiske Principper for Nordiske Psykologer. Jeg er pr. 2.11.22 akkrediteret af akkrediteringsnævnet ift. DDKM (Den Danske Kvalitets Model).

Jeg modtager løbende supervision og videreuddanner mig indenfor relevante metoder og emner.

Mit CV

Arbejdspladser:

2017- Privatpraktiserende psykolog

2017-2018 Privatpraktiserende psykolog tilknyttet Psykologhuset Aalborg.

2016-2017 Psykolog ved Behandlingscenter Jammerbugt / Jobcenter Jammerbugt.

2011-2015 Behandlingsansvarlig psykolog ved Behandlingscenter Nordenfjord.

2011 Psykolog ved Børnefamiliecenter Kløvergården.

2008 Psykolog (praktikant og frivilligt/ulønnet arbejde) ved Tværfagligt Smertecenter Aalborg.

Uddannelser:

2021 Akkrediteret af IKAS og ved Akkrediteringsnævnet ift. DDKM (Den Danske Kvalitets Model). Akkrediteringsstatus gælder fra 2.11.2021 til 27.12.2024.

2017 Autorisation ved psykolognævnet under Socialministeriet.

2015-2017 2-årig uddannelse i Kognitiv Adfærdsterapi Voksenområdet for læger og psykologer ved Kognitiv Terapi center Århus. Voksenmodul på specialistuddannelsen.

2010 Uddannet psykolog fra Aalborg Universitet. Cand. Psych. Under kandidatuddannelsen tilknyttet professionsprogrammet Klinik for Anvendt Neuro- Udviklings- og kognitionspsykologi (KANUK) med kursus i Kognitiv Adfærdsterapi og Kognitiv Coaching.

Supplerende kurser:

2021 Kursusforløb i ACT (Acceptance and Commitment Therapy) ved Kognitiv Terapi Center Aarhus. 5 dage.

2019 Kursus i behandling af stressramte ved Pernille Rasmussen og Bo Netterstrøm. 2 dage.

2017 Kursusforløb og efterfølgende supervisionsforløb i dobbeltbelastning (misbrug og psykisk lidelse/forstyrrelse) og personlighedsguidet kontaktstrategi ved Heidi Mouritsen og Steffen Røjskjær, Ringgården.

2016 Kursusdag i neuropsykologiske aspekter ved misbrug ved Heine Lund.

2015 Kursus i 3. generations kognitiv adfærdsterapi ved Kognitiv Terapi Center Århus. Kursus i kognitiv adfærdsterapi ved misbrug; motivationsarbejde; Acceptance and Commitment Therapy (ACT); Compassion Focused Therapy (CFT); skematerapi; tilbagefaldsforebyggelse. 10 dage.

2015 Kursus om psykodymamiske processer i misbrugsbehandling ved Susanne Broeng.

2015 Kursusdag om HAP-metoden ved Christoffer Schmidt, KompHash.

2013 Kursus i Assesment (psykologisk undersøgelse) ved Christian Møller Pedersen, Dansk Psykolog Forening. Voksenmodul på specialistuddannelsen.

Tak fordi du kiggede forbi min side

Psykolog Helene Kristiansen

Magnesmindevej 8, 9800 Hjørring

Tlf. 51 62 71 33 - Mail psykologhelenekristiansen@outlook.dk

Medlem af Dansk Psykolog Forening - Autoriseret af Psykolognævnet

​CVR-nr. 32824021